Рестартирање на содржините на спортско-рекреативниот центар "Довлеџик"

Јавното претпријатие “Стрежево”,во насока на политиката за рестартирање на сите капацитети со кои располага, по подолг период на нефункционирање  успеа да ги стави во функција базенот и ресторан "Довлеџик" кои што се наоѓаат во рекреативниот центар "Довлеџик".

Повеќе: Рестартирање на содржините на спортско-рекреативниот центар "Довлеџик"

Зголемување на наплатата

Како резултат на добрата наплата на ЈП "Стрежево" -  Битола кај своите корисници, како во индивидуалниот сектор така и во индустрискиот сектор, овозможи претпријатието  преку целата година успешно да ги сервисира и своите обврски спрема добавувачите.

Повеќе: Зголемување на наплатата

Страница 38 од 43